„Wizyta bibliotekarska. Dwudniowe działanie w Nowej Pace“ realizowane w ramach projektu polsko – czeskiego pn. „Wspólna kultura wzbogaca”

Kolejne działanie, tym razem wyjazdowe „Wizyta bibliotekarska. Dwudniowe działanie w Nowej Pace“ realizowane w ramach projektu polsko – czeskiego pn. „Wspólna kultura wzbogaca”
W ramach projektu polsko-czeskiego uczniowie – grupa wolontariacka ze Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach pod opieką Pani Małgorzaty Suwald uczestniczyła w zajęciach warsztatowych w Nowej Pace oraz Hradec Kralowe.
Zespołowe zabawy w zapisywanie słówek po polsku i czesku, układanie opowiadań, tworzenie komiksów, rozwiązywanie zagadek były sposobem na integrację młodzieży z Polski i Czech.
W trakcie zorganizowanych zajęć uczniowie mieli również okazję zwiedzić nowoczesną bibliotekę w Hradec Kralowe, jednogłośnie określoną jako „niezapomniana wizyta”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis.
Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002253
pn. ,,Wspólna kultura wzbogaca”.


Skip to content