Fundusze zewnętrzne

Chwalimy Się! Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu otrzymał dofinansowanie projektu w XVI edycji konkursu grantowego „Na Dobry Początek!”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że GOKBiS jako jedna z 30 wybranych placówek w całej Polsce otrzymał dofinansowanie z Fundacji BGK w kwocie 19 130,00 zł na realizację projektu pn. „W klubiku małych stópek” ...

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagiewnikach

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 zdefiniowane zostało zadanie „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w  formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Wspólna kultura wzbogaca

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002253 pn. ,,Wspólna kultura wzbogaca”.

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagiewnikach

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 zdefiniowane zostało zadanie „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Projekt EKO SENIORALIA

realizowany w ramach programu ORLEN, MOJE MIEJSCE NA ZIEMI, sfinansowany przez Fundację Orlen w kwocie 10 000zł.

Mała książka - wielki człowiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach bierze udział w ogólnopolskiej kampanii "Mała Książka – Wielki Człowiek", której celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

Skip to content