Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada 2023 w Łagiewnikach

Tegoroczne obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości to kolejne działanie w ramach projektu „Bohaterowie inspirują” z programu Dotacyjnego „Niepodległa”, na który Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach otrzymał dofinansowanie. Inicjatorkami projektu były Panie Wioleta Wawrzyniak i Elżbieta Bagińska. Narodowe Święto Niepodległości rozpoczęło się uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Józefa w Łagiewnikach, której przewodniczył proboszcz ks. kan. Grzegorz Staniewski. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego i „Poległym za Ojczyznę”, gdzie po wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” władze Gminy oraz delegacje jednostek gminnych złożyły kwiaty i znicze. Uroczystość pod pomnikiem prowadził Komendant Hufca im. Synów Pułku w Łagiewnikach hm. Ryszard Gacek.
W kolejnej części uroczystości nastąpiło uroczyste odsłonięcie muralu z wizerunkiem Rotmistrza Witolda Pileckiego pod nazwą „Bohater Niezapomniany”.
Uroczystość Narodowego Święta Niepodległości uświetnili montażem słowno-muzycznym uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach. Oprawę muzyczną przygotowała schola parafialna, a nad całością czuwał komendant Hufca ZHP im. Synów Pułku hm. Ryszard Gacek.
Dziękujemy za wielkie zaangażowanie i współpracę w realizacji dzisiejszego uroczystego wydarzenia.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Skip to content