Chwalimy Się! Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu otrzymał dofinansowanie projektu w XVI edycji konkursu grantowego „Na Dobry Początek!”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że GOKBiS jako jedna z 30 wybranych placówek w całej Polsce otrzymał dofinansowanie z Fundacji BGK w kwocie 19 130,00 zł na realizację projektu pn. „W klubiku małych stópek” w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego „Na Dobry Początek! To projekt mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, z gmin liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców. W jego ramach przeprowadzane są zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym wykorzystujące nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.
W ramach projektu zaplanowano również zakup pomocy
dydaktycznych, wyposażenia wykorzystywanego podczas warsztatów.
Dzięki zapewnieniu zaplecza w postaci wyszkolonych pracowników i posiadanych przez instytucję pomocy dydaktycznych mamy gwarancję i możliwość poszerzenia oferty Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu o nowatorskie warsztaty.
Projekt będziemy realizować w terminie 03.01.2024 – 28.06.2024.
O postępach i szczegółach będziemy informować na bieżąco😀
Skip to content