Za nami kolejne działanie „Otwarcie wystawy prac malarskich“ z Novej Paki realizowane w ramach projektu polsko – czeskiego pn. „Wspólna kultura wzbogaca”

3 września mieliśmy okazję podziwiać wystawę prac malarskich twórców z Czech, prace przyjechały do nas z Novej Paki z miasta partnerskiego, które ma długoletnie tradycje w organizowaniu plenerów malarskich. Pokłosiem tych plenerów była wystawa, prezentująca cały wachlarz technik artystycznych. Przedstawiona została w przestrzeni publicznej, w plenerze na tegorocznych Dożynkach Gminnych w Łagiewnikach.
Wystawa będzie kontynuowana w okresie od 5 do 16 września 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy!
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002253
pn. ,,Wspólna kultura wzbogaca”.
Skip to content