Wspólna kultura wzbogaca

Wymiana Kulturalna  04.11.2021
Wydarzenie organizowane przez GOKBIS w Łagiewnikach dla dzieci z klas 4-6, którego celem była wzajemna integracja dzieci czeskich i polskich (grupa 20 dzieci z Łagiewnik i 20 dzieci z Novej Paki). Uczestnicy uczestniczący w warsztatach artystycznych w formie wspólnej zabawy poznawali wzajemnie swoje obyczaje, język i znajomość pojęć.

Spotkanie przy choince  10.12.2021 warsztaty związane z organizacją i przygotowaniem Świąt Bożego Narodzenia, które stanowiły płaszczyznę do wymiany informacji o obrzędach i obyczajach w poszczególnych krajach. W założeniu  dzieci z Nowej Paki miały w tym celu przyjechać do Łagiewnik, restrykcje po covidowe nie pozwalały takiej grupie przekraczać granic. Nie przeszkodziło to organizatorom w pełni zrealizować wszystkie cele i założenia. Organizatorzy z Łagiewnik przewieźli do Novej Paki wszystkie potrzebne materiały, gadżety i drobny poczęstunek i połączyliśmy się za pomocą internetowego mostu, tak że na dużym ekranie dzieci widziały się i słyszały wzajemnie, dowiadując się o tym czym różnimy się w podejściu do tego święta i jak wiele nas łączy. Kilka godzin trwało wykonanie  stroików i ozdób świątecznych. Dzieci realizowały wspólnie to działanie pomimo odległości i pomimo odległości świetnie się bawiły. 

Otwarcie Wystawy prac malarskich 12.01.2022 odbyło się w GOKBIS. Prezentowanych było kilkadziesiąt prac malarskich przywiezionych z Novej Paki. Jest to miasto, które ma bardzo długie tradycje w organizowaniu, rokrocznie, plenerów malarskich rozsławionych już w całej Europie. Zwiedzający  wystawę mieli okazję poznać techniki  malarskie  i wrażliwość artystyczną naszych sąsiadów. Towarzyszący wystawie wernisaż był zaś płaszczyzną do wymiany poglądów, spostrzeżeń czy emocji artystycznych. 

LFestyn polsko -czeski 24.06.2022   nad Stawem Trzcinowym w Sieniawce odbył się „Festyn Polsko-Czeski” realizowany w ramach projektu polsko-czeskiego pn. „Wspólna Kultura Wzbogaca”, w ramach którego przeprowadzone zostały warsztaty z rękodzieła i rzeźby. W warsztatach uczestniczyły dzieci z Novej Paki oraz uczniowie naszych szkół. Uczestnicy festynu mieli okazję wziąć udział w tańcach integracyjnych oraz wspólnym wiciu wianków, które na koniec zostały puszczone na wodę.  Uczestnicy projektu w ramach tego działania otrzymali materiały z rękodzieła artystycznego zawierającego zasady promocji.

 

Wymiana artystyczna 12.07.2022 dzieci polskie i czeskie wspólnie pracowali z artystami przygotowując prace rzeźbiarskie, malarskie i rękodzieła, poznając proces twórczy, tajniki warsztatowe i poznając różnorodność zarówno  formy jak i faktury. Podczas procesu twórczego dzieci mają okazje poznać się nawzajem, swoje osobowości, zapatrywania i kontekst  historyczny a przy tym świetnie się bawiły.

3 września 2022 mieliśmy okazję podziwiać wystawę prac malarskich twórców z Czech, prace przyjechały do nas z Novej Paki z miasta partnerskiego, które ma długoletnie tradycje w organizowaniu plenerów malarskich. Pokłosiem tych plenerów była wystawa, prezentująca cały wachlarz technik artystycznych. Przedstawiona została w przestrzeni publicznej, w plenerze na tegorocznych Dożynkach Gminnych w Łagiewnikach.

Wystawa będzie kontynuowana w okresie od 5 do 16 września 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy!

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. 

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002253 pn. ,,Wspólna kultura wzbogaca”.

Skip to content