Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach otrzymał dofinansowanie w kwocie 15 200,00 zł na realizację projektu „Bohaterowie inspirują” w Programie Dotacyjnym „Niepodległa”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach  otrzymał  dofinansowanie w kwocie 15 200,00 zł na realizację projektu „Bohaterowie inspirują”  w Programie Dotacyjnym „Niepodległa”. Całość zadania wynosi 18 100,00 zł.

Celem i założeniem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Łagiewniki do wspólnych działań upamiętniających bohaterów i wydarzeń z początku XX wieku. Poprzez warsztaty i działania dedykowane dzieciom i młodzieży, które są   ujęte w projekcie, wzmocnimy świadomość znaczenia tych działań oraz wydarzeń dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa. Przybliżenie postaci Witolda Pileckiego przyczyni się do krzewienia postawy patriotycznej, a poznanie losów lokalnych bohaterów będzie inspiracją i dumą dla historycznego dziedzictwa Polski. Poprzez wykonanie muralu przedstawiającego postać Witolda Pileckiego utrwalona zostanie pamięć o polskim czynie niepodległościowym. Dzięki  realizacji projektu chcemy upowszechniać wśród mieszkańców Gminy Łagiewniki wiedzę historyczną o wydarzeniach, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości, o naszych lokalnych bohaterach, którzy odegrali ważna rolę dla polskości regionu.
Czas trwania projektu: 12.05.2023 – 14.11.2023.

W trakcie realizacji projektu „Bohaterowie inspirują” odbędą się:

  • działania warsztatowe z młodzieżą pod nazwą „Bohater niezapomniany”,
  • warsztaty/działania międzypokoleniowe, spotkania z młodzieżą i seniorami, którzy pamiętają osoby i ich historie, dzięki którym powstała „Aleja Pamięci”,
  • gra terenowa „Bohaterowie są wśród nas” – quest szlakiem Alei Pamięci i miejsc historycznie ważnych w Łagiewnikach,
  • wykonanie muralu przedstawiającego postać pułkownika Witolda Pileckiego,
  • uroczyste obchody Święta Niepodległości z koncertem pieśni patriotycznych oraz uroczystym odsłonięciem muralu.

Program ma na celu upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z lat 1768 – 1989 od Konfederacji Barskiej, aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Ma uświadamiać znaczenie tych działań oraz wydarzeń dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa, krzewić postawę patriotyczną, dumę z historycznego dziedzictwa Polski, przywiązanie Polaków do idei wolności i niepodległości.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo_RGB_PL-1
3. logo GOKBiS.jpg.
Skip to content