Festyn Polsko – Czeski

24 czerwca nad Stawem Trzcinowym w Sieniawce odbył się „Festyn Polsko-Czeski” realizowany w ramach projektu polsko-czeskiego pn. „Wspólna Kultura Wzbogaca”, w ramach którego przeprowadzone zostały warsztaty z rękodzieła i rzeźby. W warsztatach uczestniczyły dzieci z Novej Paki oraz uczniowie naszych szkół. Uczestnicy festynu mieli okazję wziąć udział w tańcach integracyjnych oraz wspólnym wiciu wianków, które na koniec zostały puszczone na wodę.  Uczestnicy projektu w ramach tego działania otrzymali materiały z rękodzieła artystycznego zawierającego zasady promocji.

Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002253 pn. ,,Wspólna kultura wzbogaca”.

Skip to content