Dzień Międzypokoleniowy

W Sieniawce nad Stawem Trzcinowym w piątkowe popołudnie 24 czerwca podczas działania „Dzień Międzypokoleniowy”   realizowanego  w ramach projektu pn. ,,Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe, Bohuslavice nad Metuji-Łagiewniki odbyły się warsztaty artystyczne z batiku, w którym wzięły udział zarówno dzieci jak i dorośli.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002916 pn. ,,Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe, Bohuslavice nad Metuji – Łagiewniki

Skip to content