Polityka prywatności - Gokbis 2021

Title
Przejdź do treści
RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
dot. ewidencji czytelników


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, reprezentowana przez Wioleta Wawrzyniak Dyrektorkę GOKBiS.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, jest:
Elżbieta Bagińska, ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki, tel.74-8939397, e-mail biuro@gokbis.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach na podstawie lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania DBP) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystanie do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w p.3

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przetwarzania danych osobowych w bibliotece i systemie ALEPH.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wróć do spisu treści